Druk z użyciem koloru białego

Jak przygotować plik:

 1. W programie do grafiki wektorowej (Corel lub Illustrator) utwórz dokument o pożądanych wymiarach wraz ze spadami po 2mm.
 2. Utwórz swój projekt graficzny pamiętając o podstawowych zasadach przygotowania pliku do druku (tryb CMYK, spady, bezpieczne marginesy)

 3. Teraz kolej na poddruk kolorem dodatkowym. Utwórz nową warstwę i nazwij ją White. Umieść ją nad warstwą zawierającą projekt CMYK.

 4. Następnie skopiuj elementy projektu mające być poddrukowane i wklej w tym samym miejscu na nowej warstwie tak aby zachować spasowanie.

 5. Wszystkie elementy do poddruku muszą być w postaci wektorowej. Jeśli w projekcie występują bitmapy należy je obrysować do pożądanego kształtu, a następnie usunąć (bitmapy) z warstwy White. Na warstwie zostają tylko obiekty wektorowe o wypełnieniu i obrysie w jednym kolorze np. (C15/M0/Y0/K0)

 6. Aby program RIPujący prawidłowo odróżnił grafikę drukowaną białą farbą należy utworzyć dla niej kolor specjalny White (pisane dużą literą).

  1. Corel X5: Narzędzia > Edytor palet > z listy rozwijanej wybierz: Palety użytkownika > Niestandardowe kolory dodatkowe > Dodaj kolor > w zakładce Modele wprowadź wartości CMYK np. C15/M0/Y0/K0 > kliknij Dodaj do palety>kliknij Zamknij > wybierz utworzoną przed chwilą próbkę i zmień nazwę na: White (pisane z dużej litery) i w zakładce Traktuj jako, ustaw kolor jako Dodatkowy> kliknij Ok

  2. Illustrator: Okno > Próbki > Nowa próbka > wpisz nazwę White (pisane z dużej litery) > Typ koloru zmień na Kolor dodatkowy > wprowadź wartości CMYK np. C15/M0/Y0/K0 > kliknij Ok

  3. InDesign: Okno > Kolor > Próbki > Nowa próbka koloru > wpisz nazwę White (pisane z dużej litery) > Typ koloru zmień na Kolor dodatkowy > wprowadź wartości CMYK np. C15/M0/Y0/K0 > kliknij Ok

 7. Gdy utworzyłeś już kolor dodatkowy możesz wypełnić nim wszystkie obiekty przeznaczone do poddrukowania. W tym celu zaznacz obiekty, a następnie z palety Próbki wybierz kolor specjalny White i zadaj go dla wypełnienia i obrysu.

 8. Ostatnim krokiem jest dodanie atrybutu Overprint (nadrukuj) dla wypełnienia i obrysu wszystkich obiektów warstwy White.

  1. Corel: zaznacz obiekt i kliknij prawym przyciskiem myszy > Nadrukuj wypełnienie, Nadrukuj obrys

  2. Illustrator: Okno > Atrybuty > zaznacz Wypełnienie nadruku, Obrys nadruku

  3. InDesign: Okno > Wyjście > Atrybuty > zaznacz Nadruk wypełnienia, Nadruk obrysu

Gotowy projekt można zostawić w postaci otwartej CDR lub Ai dzięki czemu nasi weryfikatorzy mają możliwość dokładnego sprawdzenia poprawności przygotowania poddruku.

Pliki zamknięte PDF uznajemy za poprawnie przygotowane oraz sprawdzone przez Państwa i nie otwieramy ich do edycji.

O czym należy pamiętać:

 • do poddruku nadaje się tylko grafika wektorowa

 • odradzamy poddruk dla drobnych tekstów i obiektów z uwagi na pasowanie

 • kolor specjalny musi nazywać się dokładnie: White

 • elementy grafiki drukowane białą farbą muszą być w projekcie nad grafiką CMYK i mieć zadany Overprint dla wypełnienia i obrysu

 • dla poddruku zalecane jest wypełnienie jednolite, jednak można wykonać w projekcie przejścia tonalne lub użyć wartości pośrednich w zakresie 0-100%

 

Firmowki.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone