Weryfikacja plików

Weryfikacja przesłanych plików
 
Przed przystąpieniem do realizacji zlecania, wszystkie wpływające do nas pliki sprawdzane są dwuetapowo. Wstępną weryfikację przeprowadza automatyczny program weryfikujący poprawność techniczną projektu. Następnie pliki sprawdzane są bezpłatnie przez naszych pracowników. W ten sposób udaje nam się wyeliminować większość potencjalnych problemów technicznych. Należy jednak pamiętać że obowiązek prawidłowego przygotowania pliku zawsze należy do Państwa. Prosimy przed wysłaniem pliku o dokładne sprawdzenie jego poprawności. Odrzucenie pliku powoduje konieczność poprawienia projektu i wydłuża termin wykonania zlecenia o czas potrzebny na poprawę projektu i jego ponowne załadowanie do systemu.W przypadku wykrycia problemów nasi pracownicy ustawiają status zamówienia „błąd pliku”. Zawsze o tym fakcie są Państwo poinformowani drogą mailową. W uwagach nasi pracownicy określają rodzaj problemu i sugestie jak plik poprawić.   

Co nasi pracownicy weryfikują?

Podstawy

 •  zgodność zamówienia z plikiem - sprawdzamy czy rodzaj zamówionego produktu zgadza się z przesłanym plikiem.
 •  wymiary projektu - czy wymiary projektu zgadzają się z zamówieniem.
 •  ilość stron projektu - sprawdzamy czy ilość stron przesłanego projektu zgadza się z zamówieniem. Jeśli zamówienie jest na druk dwustronny (4+4) a przesłany plik ma jedną stronę  – pracownik ustawi „błąd pliku”.
 •  spady - brak spadów w projektach uniemożliwia prawidłowe wykonanie pracy. Zawsze w takim przypadku ustawiany jest status „błąd pliku”
 •  bezpieczne marginesy - sprawdzamy czy teksty w pracy nie są zbyt blisko linii cięcia. Minimalna bezpieczna odległość to 3mm. W tym zakresie nie sprawdzamy innych elementów projektu – grafik, ramek itp. ponieważ trudno jest określić czy jest to błąd czy też Państwa świadomy wybór kompozycji graficznej.
 • prawidłowe przygotowanie uszlachetnień: lakier UV - minimalne grubości elementów, minimalne odstępy, prawidłowe wykonanie oznaczenia; poprawność falcowania - czy układ projektu zgadza się z zamówionym rodzajem falcowania, teksty nie wchodzą na linię falcowania, grafika sąsiednich łamów nie jest przesunięta względem linii łamania; poprawność bigowania - czy układ projektu jest poprawny, teksty nie wchodzą na linię bigowania, grafika sąsiednich łamów nie jest przesunięta względem linii bigowania
 •  kolorystyka - projekty przygotowane w przestrzeni RGB oraz w kolorach spotowych (jeśli nie są przedmiotem zamówienia) są konwertowane do CMYK zgodnie z profilem Coated Fogra 39. Nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany w kolorystyce wynikające z automatycznych konwersji na CMYK. W przypadku przesłania plików PDF z załączonymi profilami kolorystycznymi, profile te są usuwane. Po w/w zmianach praca trafia do druku.
 • czcionki - sprawdzamy czy wszystkie czcionki w projekcie są zmienione na krzywe - dotyczy plików otwartych
 • orientacja stron - wszystkie strony muszą być w tej samej orientacji co strona pierwsza

Nasi pracownicy posiadają duże doświadczenie w zakresie poligrafii. Dlatego w trakcie analizy pliku mogą zauważyć inne problemy niż opisane powyżej. W takim przypadku również reagujemy - grafik może ustawić „błąd pliku”.

 Czego nie sprawdzamy!

 • treści merytorycznej
 • grafika, tekst w tym jakość i poprawność
 • walorów estetycznych projektu
 • doboru kolorów, jasności/kontrastu zdjęć,
 • układu użytków - obowiązuje zasada obracania prawo/lewo, nie odwracamy prac góra/dół
 • poprawności użycia kolorów specjalnych dla podłoży powlekanych symbol C (Coated); dla podłoży niepowlekanych U (Uncoated);
 • Overprint - dla obiektów wektorowych i tekstów o wypełnieniu C0/M0/Y0/K100 automatycznie jest nadawany Overprint. Overprint jest automatycznie usuwany z pozostałych obiektów (nie dotyczy druku wielkoformatowego);

Uwaga: Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie projektu po automatycznym usunięciu lub dodaniu Overprint.

 • Projekty przygotowane w przestrzeni RGB oraz w kolorach spotowych są automatycznie konwertowane do CMYK zgodnie z profilem Coated Fogra 39;

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w kolorystyce wynikające z automatycznych konwersji na CMYK. W przypadku przesłania plików PDF z załączonymi profilami kolorystycznymi, profile te są usuwane.

 • prawidłowe osadzenie fontów w plikach zamkniętych PDF;
 • niestandardowych kolorów z palety barw użytkownika.

W przypadku jeśli celowo niektóre elementy projektu przekraczają bezpieczne wartości (np. teksty są bliżej linii cięcia niż 3mm, na ulotkach falcowanych grafika jest celowo umieszczona niezgodnie z liniami łamania) – proszę w czasie składania zamówienia w polu „uwagi”poinformować nas o tym fakcie.

 

Firmowki.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone